Aktuality

24.08. - Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


08.06. - Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Předseda: RNDr. Aleš Kovařík, CSc.

Interní členové:
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Externí členové:
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
doc. RNDr. Lumír Krejčí, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.