Nové publikace

Simulations of A-RNA Duplexes. The Effect of Sequence, Solute Force Field, Water Model, and Salt Concentration

Besseova, I., Banas, P., Kuhrova, P., Kosinova, P., Otyepka, M., Sponer, J.

Conformation and recognition of DNA damaged by antitumor cis-dichlorido platinum(II) complex of CDK inhibitor bohemine

Novakova, O., Liskova, B., Vystrcilova, J., Suchankova, T., Vrana, O., Starha, P., Travnicek, Z., Brabec, V.

Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells in a hydrogel system based on an enzymatically crosslinked tyramine derivative of hyaluronan

Dvorakova, J., Kucera, L., Kucera, J., Svik, K., Foglarova, M., Muthny, T., Pravda, M., Nemcova, M., Velebny, V., Kubala, L.

The Thermodynamics of Translesion DNA Synthesis Past Major Adducts of Enantiomeric Analogues of Antitumor Cisplatin

Malina, J., Novakova, O., Natile, G., Brabec, V.

How to interpret Methylation Sensitive Amplified Polymorphism (MSAP) profiles?

Fulnecek, J., Kovarik, A.
Další publikace

Vybrané výsledky

Sekvenace cibulových telomer

Dvacet let stará výzva v podobě neznámé telomerové sekvence u cibulí a česneků, tj. rostlin s velkými genomy a relativně malým počtem chromozomů byla vyřešena. Nově nalezený „cibulový“ motiv, (CTCGGTTATGGG)n, je zatím nejdelší a nejdivergovanější známá telomerová rostlinná varianta.

Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Os,bipy tvoří za fyziologických podmínek elektroaktivní kovalentní sloučeniny se zbytky tryptofanu.

Nové strategie konstrukce značených nukleových kyselin a jejich použití v elektrochemické analýze DNA

Spolupráce skupin z BFÚ a z ÚOCHB AVČR vyústila ve vývoj nových a účinných metod enzymatické konstrukce značených nukleových kyselin pro elektrochemickou analýzu DNA.

Strukturní vlastnosti DNA - nositelky genetické informace

Jedním z renomovaných světových pracovišť, systematicky a dlouhodobě se zabývajících studiem strukturních vlastností nukleových kyselin je laboratoř Prof. RNDr. Michaely Vorlíčkové, DrSc. 

Rozvíjení/denaturace a agregace bílkovin sledovaná elektrochemickými metodami

Průkopnická práce skupiny vedené prof. E. Palečkem v oblasti elektrochemické analýzy bílkovin založené na jejich elektrokatalytické aktivitě dávající vznik tzv. „píku H“.

Další výsledky