Komplexy šestimocného osmia jako nástroje pro specifické značení cukerných zbytků v biopolymerech

Komplexy šestimocného osmia, Os(VI),L, reagují s vicinálními (obvykle cis-) dioly a vytvářejí glykoláty kyseliny osmiové, které vykazují podobné elektrochemické vlastnosti jako produkty modifikace nukleobází nebo zbytků tryptofanu komplexy oxidu osmičelého. Činidlo Os(VI),L tak může být využito pro značení cukerných složek v biopolymerech. Ukázali jsme, že 3‘-koncová ribóza v ribonukleotidech může být specificky (bez současné modifikace nukleobáze) označena Os(VI),L, což činí tento přístup slibným pro specifické koncové značení RNA. V oblasti elektroaktivního značení přírodních polysacharidů otevírá tato práce nové možnosti analýzy např. glykoproteinů nebo jiných biomolekul obsahujících cukerné složky.

M. Trefulka, V. Ostatna, L. Havran, M. Fojta, and E. Palecek, Covalent labeling of nucleosides with VIII- and VI-valent osmium complexes. Electroanalysis 19, 1281-1287, 2007.

M. Trefulka, and E. Palecek, Voltammetry of Os(VI)-Modified Polysaccharides at Carbon Electrodes. Electroanalysis 21, 1763-1766, 2009.