Oxid osmičelý, 2,2‘-bipyridin (Os,bipy): Elektroaktivní značka pro testování přístupnosti zbytků tryptofanu v bílkovinách.

Komplexy oxidu osmičelého (Os,L) patří mezi tradiční nástroje vyvinuté a používané DBCMO pro studium struktury a značení DNA založené na snadné kovalentní modifikaci nespárovaných zbytků thyminu činidly Os,L. Kromě thyminu a ostatních pyrimidinů tvoří Os,L za fyziologických podmínek kovalentní sloučeniny také se zbytky tryptofanu, což je činí využitelnými pro studium struktury bílkovin. V této původní práci byl komplex Os,bipy použit pro studium reaktivity zbytků tryptofanu v avidinu a streptavidinu a v jejich komplexech s biotinem.

M. Fojta, S. Billova, L. Havran, H. Pivonkova, H. Cernocka, P. Horakova, and E. Palecek, Osmium tetroxide, 2,2 '-bipyridine: Electroactive marker for probing accessibility of tryptophan residues in proteins. Analytical Chemistry 80, 4598-4605, 2008