Aktuality

24.08. - Virtuální prohlídka Biofyzikálního ústavu AV ČR


08.06. - Gratulace Soni Legartové

Ředitelka BFÚ srdečně gratuluje Soni Legartové k získání Prémie Otto Wichterleho

Volná pracovní místa

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Královopolská 135, 612 65 Brno

 

vypisuje výběrové řízení

 

na obsazení pozice Klíčový vědecký pracovník

do projektu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477, Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu (SYMBIT), spolufinancovaného Evropskou unií

 

Požadavky:

  • titul PhD. v biologicky nebo chemicky zaměřených oborech, nejlépe v oblasti senzorů založených na nukleových kyselinách
  • minimálně 3 roky postdoktorandské praxe
  • předpoklad řešit samostatně vlastní vědecké projekty
  • znalost anglického jazyka
  • publikační schopnost v časopisech s IF (prokazatelná ve WoS)
  • pedagogické schopnosti pro vedení diplomových a doktorských prací

 

Předpokládaný nástup od 1.12.2017

 

Adresa:

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Koordinátor projektu SYMBIT
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Královopolská 135, 612 65 Brno
telefony: 541517148, 607 824450
e-mail: fojta@ibp.cz

 

Přihlášky a CV zasílejte na e-mailovou adresu koordinátora projektu fojta@ibp.cz a vedoucího ekonomického a personálního úseku ulrich@ibp.cz do 10.11.2017.