Volná pracovní místa

 

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Královopolská 135, 612 65 Brno

 

vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice: odborný pracovník (úvazek 0,5)

do Oddělení: CD spektroskopie nukleových kyselin

projekt GAČR 17-12075S se zaměřením na studium role
nekanonických DNA struktur v regulaci genové exprese

 

Požadavky:

 • ukončené Ph.D. v oboru molekulární nebo buněčná biologie
 • praxe s manipulací s buněčnými kulturami (savčí, kvasinkové a bakteriální), zkušenosti s jinými modelovými organismy, především Drosophila melanogaster, výhodou
 • zkušenost s klonováním,  přípravou a purifikací rekombinantních proteinů
 • znalost následujících metod: SDS PAGE, western blot, EMSA, reporterové eseje, imunoprecipitace
 • praxe s přípravou vzorků pro hmotnostní spektrometrii a následným vyhodnocením výsledků MS analýz
 • zkušenost s obsluhou mikroskopu a průtokového cytometru výhodou
 • zkušenost v oblasti DNA nekanonických struktur výhodou

 

Nástup od 1. 1. 2018

 

Adresa:

prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 135, 612 65 Brno
telefon: 541517181
e-mail: mifi@ibp.cz.

 

Přihlášky a CV zasílejte na e-mailovou adresu vedoucí oddělení mifi@ibp.cz a vedoucího ekonomického a personálního úseku ulrich@ibp.cz do 19. 12. 2017.

 

Ředitelka Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Královopolská 135, 612 65 Brno

 

vypisuje výběrové řízení

na obsazení pozice: doktorand (úvazek 0.2)

do Oddělení: Molekulární biofyzika a farmakologie

projekt GA ČR 18-09502S "Ovlivnění rezistence nádorových buněk k chemoterapii s cílem obnovit jejich
citlivost k novým, existujícím a dosud neúspěšným metalofarmakům"

 

Požadavky:

 • absolvent(ka) přírodovědecké fakulty, obor biochemie
 • absolvování diplomové práce zaměřené na molekulární mechanismy protinádorových účinků metalofarmak
 • zkušenost s prací v biochemické nebo molekulárně biologické laboratoři
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • přijetí do doktorského studia v oboru molekulární biofyzika na PřF UPOL
 • schopnost pracovat s radioaktivním materiálem a cytostatiky

 

Nástup od 1. 1. 2018

 

Adresa:

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Královopolská 135, 612 65 Brno
telefon: 541517148
e-mail: brabec@ibp.cz

 

Přihlášky a CV zasílejte na e-mailovou adresu řešitele projektu brabec@ibp.cz a vedoucího ekonomického a personálního úseku ulrich@ibp.cz do 27. 12. 2017.