Vedení Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Ředitelka:

doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
Telefon: +420 - 541 517 141 (501)
bartova@ibp.cz

Zástupce ředitelky

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. 
Telefon: +420 - 541 517 283
kozubek@ibp.cz

Manažer výzkumu a vývoje

Ing. Ivana Mužíková
Telefon +420 541 517 242
ivasal@ibp.cz

Sekretariát:

Hana Křivánková, DiS
Telefon: +420 - 541 517 500 
krivankova@ibp.cz